Charlottenborgs koloniförening

 Just nu har vi 2 kolonilotter till salu

lott 20, och lott 28

kolla på Annonser


CharlottenMedborgare

Ni är hjärtligt välkommen till vår Städdag/Årsmöte den 18/5 2019 kl 10.
Mötet börjar ett par timmar senare.

Vi har slagit samman dessa två träffar för att det ska bli så få "måstedatum" som möjligt.

Vi städar undan inför den kommande sommaren, äter något och sedan är det dags för årsmöte.
I År är det extra viktigt att så många som möjligt kan delta.
En ny styrelse ska ordnas, så att vi kan försätta att njuta av vårt område.

Glöm inte at ev, motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före Årsmötesdagan.

Vi hoppas ni förstår vikten av er närvaro och hälsar er soligt och hjärtligt välkommen till en ny säsong!!

Styrelsen


Städ-dag 13/10/2018
Kl 10,00
(Obligatorisk för alla medlemmar)
Vi kör skräp, reparerar och donar.

Därefter ett kort
MEDLEMSMÖTE

som vi avrundar med
GRILLNING

 


Nu är det dags för
vårstädning
i
Charlottenborgs Koloniförening.
Vi ses Lördagen den 12 maj 2018 kl 10:00,
obligatorisk närvaro av alla.
Skräp och dylikt lämnas vid komposten i
någorlunda ordning för att vara lätt att lasta
på kärran för vidare färd till returpunkten.
Efter den 12 maj ombesörjer varje enskild
lott för bortforsling av skräp.
Om hjälp behövs prata med ordförande
Tommy Hårdh, lott 35.
Kom med ett glatt humör och
arbetshandskar så hjälps vi åt att ”göra”
vår.
Vi grillar korv och umgås efter väl utfört
arbete.
Styrelsen


 

Nu är det dags för
Årsmöte
i Charlottenborgs Koloniförening.
Vi träffas söndagen den 3 juni 2018 kl. 12:00 på samlingsplatsen,
föreningen bjuder på fika.
Motioner lämnas till styrelsen senast två veckor innan mötet.
Eva Dahlstedt
Breda vägen 16B
602 14 Norrköping


Annelie Sjöbom
Skarphagsgatan 11
603 64 Norrköping


Vi hälsar våra medlemmar varmt välkomna, och hoppas på
stor uppslutning.
Vänligen Styrelsen
Angående bygglovsansökan till styrelsen.
Vänta med att skicka in eventuella ansökningar, Bygg och
Miljökontoret beviljar inga
ansökningar innan Tekniska
kontoret gjort en detaljplan över området.
”Enligt uppgift från Tekniska kontoret som äger marken kommer man att ansöka om att detaljplanerna ska ändras för att stämma överens med den faktiska
användningen av marken.”
Styrelsen meddelar när det går bra att ansöka igen.


 

Vi har förbrukat den lediga platsen för bilder på Hemsidan, mera bilder kommer det att finnas i Forumet i framtiden, ni kan registrera er i Forumet och ladda up bilderna själva också för den som vill.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)